Karta Stałego Klienta 4Tactical.pl

Dbamy o budowanie długotrwałych, dobrych relacji z naszymi klientami i w tym celu stworzyliśmy program Kart Stałego Klienta.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA

Klient, który jednorazowo w Salonie Firmowym 4tactical.pl bądź e-sklepie zakupi produkty na łączną kwotę minimum 600 zł.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY VIP

Klient, który okaże dowody zakupu, wydane przez Salony Firmowe 4Tactical.pl oraz e-sklep w okresie ostatnich 3 miesięcy, na łączną kwotę minimum 3000 zł.

ZASADY WYDAWANIA KART 1. Karta wydawana jest po spełnieniu w/w warunków, na podstawie kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Klienta „Formularza Klienta” 2. Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpośrednio w Salonie; Karta VIP przesyłana jest na adres Klienta listem poleconym.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY

  1. Karta Stałego Klienta uprawnia do: od 7% rabatu na zakupione towary w Salonie Firmowym 4Tactical.pl oraz w sklepie internetowym*
  2. Karta VIP uprawnia do: –15% rabatu na zakupione towary w Salonie Firmowym 4Tactical.pl oraz w sklepie internetowym*
  3. Klient otrzymuje również informację przesyłaną tradycyjną pocztą lub w formie elektronicznej na temat nowości, promocji dostępnych w Salonie Firmowym.

W przypadku utraty Karty Stałego Klienta lub Karty VIP prosimy o niezwłoczne powiadomienie Salonu Firmowego 4Tactical.pl, w którym karta została wydana, celem wydania nowej karty i wykreślenia utraconej karty z rejestru.

Produkt dodany do listy ulubionych

Przywiązujemy wagę do realizowania polityki prywatności. Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalającego na właściwe świadczenie usług, a przetwarzanie danych w jakichkolwiek celach reklamowych każdorazowo odbywa się wyłącznie za dobrowolną zgodą użytkownika.

Nie przesyłamy również żadnej niezamówionej korespondencji e-mail o charakterze marketingowym, chyba że użytkownik wyrazi na to odrębną, dobrowolną zgodę. - Polityka prywatnosci